home دسته‌بندی نشده اسکیس چیست؟

اسکیس چیست؟


skis - اسکیس چیست؟

اگر شما هم می خواهید با اسکیس و تعریف و  شیوه طراحی آن در این رشته معماری آشنا شوید این مقاله ایرانی عکس را تا انتها مطالعه فرمایید. 

اسکیس چیست؟

همانگونه که جهت ارایه یک متن ادبی از قلم و سخن استفاده می کنیم و ارایه خوب آن بر حسب اینکه چگونه از کلمات بهره بگیریم و فکر را در این قالب آن جای دهیم مشخص خواهد شد در این معماری نیز وسیله ارایه ترسیم وطراحی می باشد که بر حسب مهارتمان در این نوع ترسیم می توانیم محتوا و مفاهیم فکری معمارانه را در این قالب یک طرح معماری به بیننده منتقل کنیم . مسلم است که هر چه نحوه ارایه بهتر و قویتر باشد یعنی مفهوم و خواسته مان را بهتر معرفی و ارایه نماییم بیننده و سفارش دهنده راغب تر خواهد شد و اگر موضوعی به صورت مسابقه در این بین عده ای از معماران برگزار شود و ضوابط درست در این انتخاب آن به کار رود معمولا هییت قضاوت کننده به آن توجه بیشتری خواهند کرد که کار را با ارایه معمارانه و کیفیتی بهتر و جذابیت خاص آن عرضه کرده باشد .

فلسفه اسکیس در این معماری و برگزاری برنامه آموزشی بخاطر آن بر اساس همین نگرش می باشد . چون اگر یک معمار خوب و درست فکر کند و قادر نباشد افکارش را به نحو شایسته و صحیح  منتقل نماید در این اجتماع حرفه ای موفق نخواهد بود .

اصول اولیه اسکیس در این دروس پایه ایی معماری گنجانده شده است . طراحی دست آزاد و هندسه و پرسپکتیو عوامل اولیه جهت تمرین و بدست آوردن مهارت اولیه می باشد .

حال ببینیم اسکیس چیست و چگونه می توان به مهارت های قابل قبول در این آن دست یافت .

ارایه فکر اولیه ای که بتواند مفاهیم اصلی کار را نما یش دهد را اسکیس می گویند بنابراین نه تنها در این معماری بلکه در این تمامی رشته های هنرهای تجسمی نیز اریه اسکیس از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ولی بهتر است هر رشته از وسایل تخصصی خود در این اریه آن بهره ببرند .

یک نقاش می تواند انواع رنگها قلم موها و وسایل ترسیم را در این اسکیس خود به کار ببرد در این صورتی که یک معمار لزوما نیازی به آن سبکها و وسایل آن نقاش نخواهد داشت ولی آنچه بدیهی است اینکه مدت زمان طراحی و ارایه یک اسکیس بر حسب ابزار بکار رفته می تواند متفاوت باشد . در این هر صورت یک معمار موظف خواهد بود که در این مدت زمان ارایه اسکیس را تقلیل دهد و مهارت خود را به یک حداقل قابل قبول زمانی و کیفی برساند .

به همین منظور است که در این دانشکده معماری اسکیس را به صورت مسابقه با یک مدت زمان محدود برگزار می کنند .

مهمترین عامل در این دستیابی به مهارتهای لازم و ارایه اسکیس موفق علاقه توام با کوشش و تمرین مداوم است .

این دو عامل کمبود استعداد فرد را جبران می کند . اگر چه استعداد عامل مهمی است که پیشرفت انسان در این هر زمینه ایی که از آن برخوردار باشد در این زمان کوتاهتر از حد طبیعی تضمین می کندولی کمبود آن با دو عامل ذکر شده فوق جبران پذیر است . تمرین در این طراحی  به خصوص طراحی دست آزاد قاعدتا باید قبل از شروع تحصیل در این معماری آغاز کرد و اگر کسی پس از قبولی در این رشته معماری تمرین در این این زمینه را آغاز کند و آنرا جدی بگیرد به سرعت از مواهب آن بهره می گیرد .

عامل دیگری که در این مراحل اولیه یاری دهنده دانشجو در این یادگیری اسکیس می باشد مطالعه و مشاهده کارهای خوب و تقلید از تکنیک و روشهای بکار گرفته شده آنهاست .

مسلما در این مراحل پیشرفته این روش کاربرد خوبی نخوهد داشت چون یک معمار پس از طی تجربه های گوناگون باید خود به روش خاصی با کیفیت مطلوب دست یابد و به اصطلاح صاحب سبک شود . بنابر این نحوه ارایه کارهایش نیز باید شناسنامه داشته باشد.

 جمع اوری

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A