خانه » عکس جدید » بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

اطلاعیه سایت

بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟


car insurance01 - بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

بیمه بدنه خودرو چیست؟ داشتن بیمه بدنه خودرو چه اهمیتی دارد؟ ایرانی عکس در این این مقاله در این مورد بیمه بدنه خودرو بیشتر صحبت می کند. دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

امروزه رشته‌ های مختلف بیمه‌ ای اطمینان بیشتری را بخاطر مردم در این زندگی به وجود می‌آورند اما همچنان مردم به دلیل عدم ْآگهی تمایل چندانی به خرید این پوشش ها ندارند که از دست بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو دچار غفلتی بیش از پیش شده است.

معضل مرگ‌ و‌ میرهای ناشی از حوادث رانندگی هر روز در این جهان رو به گسترش است که در این این میان ایران با وجود وضع قوانین مقررات‌ های متفاوت رانندگی همچنان در این صدر کشورهای پر تصادف قرار دارد به نحوی که سومین علت مرگ‌ و میر در این کشور را حوادث رانندگی به خود اختصاص داده است.

بی تجربه‌ گی افراد، عیوب وسایل نقلیه، نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی نقش بسزایی در این افزایش آمار تصادفات دارد که در این این راستا صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک رانندگان می‌تواند نقش مهمی در این اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در این نتیجه کاهش تصادفات رانندگی را داشته باشد؛ نقشی که به‌ نظر می‌رسد تاکنون چندان مورد توجه مسئولان مربوطه قرار نگرفته است.

البته آگاهی اندک از صنعت بیمه و رشته‌ های متنوع آن را هم باید مهم ترین دلیل عمده عدم گرایش مردم به خرید پوشش‌ های بیمه‌ای و بروز تصادفات در این سطح جاده‌ها دانست.

car insurance02 - بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

به همین منظور بخاطر آشنایی مردم از بیمه نامه‌ های مختلف به ویژه بیمه شخص ثالث بر آن شدیم تا با انتشار اطلاعاتی هر چند اندک، نقشی را درارتقاء سطح آگاهی مردم جامعه ایفاء نمایم تابه واسطه آن شاید مراجع مربوطه به فکر این فقر اطلاعاتی مردم در این صنعت بیمه بیفتند.

درخصوص بیمه شخص ثالث باید گفت این رشته بخاطر صاحبان خودرو، بیمه‌ ای اجباری محسوب می‌شود و هر کس که تمایل به استفاده از خودرو در این سطج جاده‌های کشور را داشته باشد باید این بیمه نامه را خریداری نماید.

اما با وجود الزامی بودن این رشته بیمه‌ای همچنان هستند افرادی که بدون خرید این بیمه نامه در این جاده‌ها در این حال تردد هستند که این امر در این زمان وقوع تصادف و بروز مشکلات اهمیتی قابل توجه را پیدا می‌کند.

البته در این کنار بیمه شخص ثالث بیمه نامه‌ های دیگری نیز وجود دارند که عمده مردم به دلایل مختلفی از جمله شرایط مالی اقدامی بخاطر خریداری آنها نمی‌کنند به نحوی که در این آخرین آمار بیمه مرکزی از عملکرد رشته‌ های بیمه‌ای درسه ماه نخست سال بیمه بدنه خودرو حدود 8 درصد از حق بیمه‌های صادره درصنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.

در این تعریف ساده بیمه بدنه خودرو باید گفت این بیمه‌نامه جبران کننده خطرات ناشی از حوادث بخاطر خودرو ها و به طور معمول سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی را تحت پوشش قرارمی‌دهد.

البته خطرات اضافی دیگری از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در این جا (جزئی)، توقف در این مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان قیمت ها را نیز بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی در این کنار بیمه خودرو خریداری نماید.

Car Insurance03 - بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

بیمه گذاران حتی در این این بیمه نامه می توانند از تسهیلات و تخفیفاتی نیز برخوردار باشند به این صورت که اگرطی یکسال بیمه گذار از بیمه نامه بدنه خود استفاده نکرده باشد هنگام تمدید بیمه نامه درسال اول از۲۵ درصد تخفیف عدم خسارت بهره مند و این تخفیف تا حداکثـر۶۰ درصد مبلغ حق بیمه نیز خواهد رسید.

اما باید این نکته را یادآور شد که به محض دریافت هــرگونه خسارت از محل بیمه نامه بدنه بیمه گذار از تخفـیفات مذکور محروم خواهـد شد.همچنین دریافت خسارت در این بروز سـرقت فقط باعـث کسـر تخفیف مربوط به سـرقت شده و تخفیف مربوط به سابقه عـدم خسارت ، به قوت خود باقی خواهد ماند.

نکته قابل توجه در این این بیمه نامه دو عامل تعیین کننده ارزش اتومبیل و نرخ حق بیمه است چرا که دو موضوع فوق در این تعیین حق بیمه این بیمه‌نامه نقش مؤثری را ایفاء می‌کنند.

در این خصوص چگونگی دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه نیز باید گفت؛ بخاطر دریافت خسارت‌ های مختلف علاوه بر اصل بیمه نامه بدنه، گواهینامه راننـدگی، بیمه نامه شخص ثالث، سند مالکیت و مراجعه مالک خودرو به شرکت‌ های بیمه ضروری است.

البته در این این مسیر متناسب با خسارت به وجود آمده مدارک دیگری نیز از جمله ارائه گـزارش پلیس و یا کـروکی اصلی، نقل از آتش‌نشانی و نقل از پلیس ۱۱۰و یا در این برخی از موارد نقل از اداره آگاهی بخاطر دریافت خسارات الزامی است.

نا گفته نماند اگر در این زمان وقوع سرقت اداره آگاهی پس از۹۰ روز بعد ازاعلام سرقت ، خودرو مسروقه را کشف نکند، سند خودرو به شـرکت بیمه منتقل و پس از کسـر فرانشیزهای متعلقه و کسورات احتمالی، معـادل ارزش روز خودرو از جانب شرکت‌های بیمه خسارت پرداخت می‌گردد.

بخاطر دریافت خسارت‌ های مربوط به سـرقت قطعات خودرو نیزاطلاع به پلیس ۱۱۰ و دریافت نقل از ممهور به مهـر کلانتری منطقه مربوطه و یا گـزارش افسـر تجسس نیز بخاطر دریافت خسارت الزامی است.

نکته قابل توجه اینکه از مبلغ خسارت محاسبه شده بخاطر قطعات خودروهای با سن بیش از ۵ سال بازای هرسال ۵درصد و حداکثر ۲۵درصد بابت استهلاک قطعات کسـر خواهد شد.

car insurance04 - بیمه بدنه خودرو بخاطر چه چیزی است؟

از سوی دیگرشرکت‌ های بیمه دربرخی از موارد خاص خسارات را به بیمه گذاران پرداخت نمی‌کنند به نحوی که در این صـورت مستی، عمد بیمه گذار، نداشتن گواهی‌ نامه متناسب با وسیله نقلیه مورد بیمه، اعمال متقلبانه بیمه گذار و یا راننده، صـدور بیمه نامه بنام شخصی بجز مالک خودرو خسارت‌ های وارده به خودرو، قابل پرداخت نخواهد بود.

پس از دریافت هـرخسارت و تعمـیر نقـــاط آسیب دیـده خـودرو، بیمه گذار می بایست جهت بازدید سلامت خــودرو بـه شـرکت بیـمه مراجعه و قسمت‌های تعمیر و تعویض شده را به رویت کارشناس شرکت بیمه برساند. در این این صورت چنانچه موردبیمه از ناحـیه خسارت دیده قبلی ، مجددا مورد خسارت واقع شـود بیمه گر پرداخت خسارت جدید را متقبل خواهد شد.

البته پرداخت خسارت بیش از ۳۰ درصد مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز وسیله نقلیه درصورت عدم تکمیل سرمایه بیمه شده با رعایت شرایط مربوط طی الحاقیه خسارت احتمالی بعدی مشمول قاعده نسبی سرمایه می گردد.

در این این بیمه نامه قدمت اتومبیل بر نرخ حق بیمه تأثیر خواهد گذاشت به این صورت که نرخ حق بیمه بدنه تا سال دهم قدمت ساخت، یکسان است اما این نرخ از سال یازدهم تا بیستم عمر اتومبیل، هرسال پنج درصد اضافه خواهد شد.

دراین راستا شرکت‌ های بیمه نیز بخاطر جلب مشتری بیشتر انواع بیمه اموال و بیمه مسؤلیت را به صورت غیرنقدی و بدون افزایش حق بیمه‌ها به فروش می‌رسانند.

همچنین دراین بیمه نامه، قسمتی از حق بیمه معمولا، نقدی دریافت و باقیمانده آن بسته به تمایل مالکان خودرو در این هشت یا چهار قسط دریافت می‌شود.

حتی درمواقعی که بیمه گذار اقدام به خریداری اتومبیل جدیدی کند نیز امکان انتقال بیمه‌ نامه وجود دارد به نحوی که شرکت‌ های بیمه پس از کاهش حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضی شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه شده بخاطر اتومبیل دوم کم خواهد کرد.

در این حالت دیگر اگر او خواستار فسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل اول باشد، مبلغ باقیمانده مدت بیمه نامه را دریافت می کند.البته شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در این بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد کرد.جمع اوری

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , ,
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A