home اخبار روز داستان کوتاه جدید: ﻭﻗﺘﻰ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ می‌رﻭﺩ !!!!..

داستان کوتاه جدید: ﻭﻗﺘﻰ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ می‌رﻭﺩ !!!!..


زنان و دختران ایران زمین سازندگان آینده ایران هستند . این زنان هستند که به فرزندان درس زندگی می‌دهند و آنان را برای یک جامعه مفید می‌سازند. بیایید با خواندن کتاب و یا داستان‌های کوتاه جدید تجاربی از این کتاب‌ها یا داستان‌ها جمع‌آوری کنیم و بهترین افراد را به جامعه تحویل دهیم. در ادامه برای شما یک داستان کوتاه جدید را آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

داستان کوتاه جدید وقتی صداقت یک روباه زیر سوال می‌رود

1892 600x319 - داستان کوتاه جدید: ﻭﻗﺘﻰ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ می‌رﻭﺩ !!!!..

داستان کوتاه جدید ، ﻭﻗﺘﻰ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻴﺮﻭﺩ !!!!……

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎل‌های ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ می‌کرد.

ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ‌دﺍﺩ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‎ﻫﺎﯼ ۱۰ – ۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷهﻯ ﻣﺮﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻵﻥ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ …

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﻣﺨﻔﻰﺍﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷ – ۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮغ‌ها ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﺁﻥ ۷ – ۸ ﺗﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ می‌گشت ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ می‌آورد ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﺎﻩ می‌کرد ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ می‌کشید!

ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻮﻯ مرغ‌ها ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺭﻭﺑﺎﻩﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﺩﺍل‌ها ﺭﺍ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ. ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﺩﻩ …

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻋﮑس‌ها ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ !

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺳﮑﺘﻪ ﻣی‌زند ﻭ ﻣﯿ‌ﻤﯿﺮﺩ؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎلت می‌میرد.منبع

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A