خانه » اخبار روز » دانلود مراسمات مداحی فاطمیه ۹۵

اطلاعیه سایت

دانلود مراسمات مداحی فاطمیه ۹۵

دانلود مراسمات مداحی فاطمیه ۹۵


fatemiyeh 95 - دانلود مراسمات مداحی فاطمیه 95

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

 

مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته،
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام….

 

 

fatem95 - دانلود مراسمات مداحی فاطمیه 95

 

مراسمات اجرا شده فاطمیه ۹۵:

 

 

حاج محمود کریمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی


کربلایی جواد مقدم:

دانلود مداحی استقبال از فاطمیه ۹۵ کربلایی جواد مقدم

 دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ کربلایی جواد مقدم

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ کربلایی جواد مقدم

 دانلود مداحی شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ جواد مقدم

 

حاج سید مهدی میرداماد:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ سید مهدی میرداماد

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ سید مهدی میرداماد


 حاج محمدرضا طاهری:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب ششم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

 

حاج سید مجید بنی فاطمه:

دانلود مداحی ایام فاطمیه ۹۵ مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ مجید بنی فاطمه

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

دانلود مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۵ حاج حسین سیب سرخی

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ حسین سیب سرخی

دانلود مداحی شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ حاج حسین سیب سرخی

 

حاج سعید حدادیان:

دانلود مداحی روز اول فاطمیه اول ۹۵ حاج سعید حدادیان

دانلود مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول ۹۵ سعید حدادیان 

 

حاج حمید علیمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج حمید علیمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حمید علیمی

 

 

حاج مهدی اکبری:

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ مهدی اکبری

 

 

حاج میثم مطیعی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج میثم مطیعی

 

 

حاج روح الله بهمنی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج روح الله بهمنی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حاج روح الله بهمنی

 

 


 fatem94 - دانلود مراسمات مداحی فاطمیه 95


مراسمات اجرا شده فاطمیه ۹۵:

 

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم ۹۴ محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حسین سیب سرخی – شاهرود

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم ۹۴ حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال ۱۳۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه – شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه – ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مهدی میرداماد – ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج مهدی اکبری – ساوه

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان


حاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول ۹۴ روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی سلحشورمنبع

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A