home تلگرام شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

1023461148 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر زیبا از حافظ

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند

کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد

صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش

از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

دوبیتی هاي‌ معروف حافظ

 

منع عشق..

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

 

علی رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

 

ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید

هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

 

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

 

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو

فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

 

به صورت از نظر ما گرچه محجوب است

همیشه درنظر خاطر مرفه ماست

 

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای

که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست

هر ان که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه ی حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ در مورد عشق

 

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند؟!
گره از کار فروبسته ما بگشایند؟!

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار حافظ در مورد عشق

 

هرگز نمیرد ان که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر عاشقانه حافظ

 

خیال روی تو در هر طریق همره ماست
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

علی رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره‌ي تو حجت موجه ماست

اي دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی …!

الا یا ایها الساقی..

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق راحت نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

 

به بوی نافه‌اي کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

 

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

 

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

 

همه ی کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند ان رازی کز او سازند محفل‌ها

 

حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر کوتاه حافظ

 

طفیل هستی عشقند، آدمی و پری
ارادتی بنما، تا سعادتی ببری

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

در وفای عشق تو مشهورخوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر کوتاه و معنی دار حافظ شیرازی

 

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است
کسی ان آستان بوسد که جان در آستین دارد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار دو بیتی از حافظ شیرازی

 

اي غایب از نظر، به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

اي صبا گر بگذری بر کوی مهرافشان دوست
یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار دو بیتی از حافظ شیرازی

 

ﻣﺪﺍﻣﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻌﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ
ﺧﺮﺍﺑﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻓﺮﯾﺐ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﺩﻭﯾﺖ

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

حافظ صبور باش که در راه عاشقی
هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

ترک شیرازی..

اگر ان ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

 

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

 

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

 

من از ان حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

 

اگر دشنام فرمایی و گر لعنت دعا گویم

جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را

 

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

 

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 

غزل گفتی ودر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

غم در شعر حافظ

 

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند!
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

 

880106088 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

چگونه شاد شود اندرون غمگینم…؟

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار غمگین حافظ

 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان ودر غوغاست

زنده به عشق..

 

ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

اي بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

 

هرگز نمیرد ان که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

 

اي باد اگر به گلشن احباب بگذری

زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

 

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری

خود آید ان که یاد نیاری ز نام ما

 

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

 

ترسم که صرفه‌اي نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما

 

حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

 

دریای اخضر فلک و کشتی هلال

هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

تک بیت هاي‌ معروف حافظ

 

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ
ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﺎﺧﺘﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
اي بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هر کس که این ندارد حقا که ان ندارد…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

عاشقانه ترین اشعار حافظ شیرازی

 

دایم گل این بستان شاداب نمیماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
تو از این چه سود داری که نمی کني مدارا؟

 

1164001176 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار جدایی و خیانت از حافظ شیرازی

 

آفرین بر دل نرم تو، که از بهر ثواب
کشته غمزه خود رابه نماز آمده اي!

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

رنج ما راکه توان برد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند
تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

دانی که چرا سِرّ نهان با تو نگویم؟!
طوطی صفتی! طاقت اسرار نداری!

جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

هیچ میدانی که لرزد پایه‌ عرش خدا …
گر یتیمی هوو کشد یا عاشقی تنها شود

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

ان سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجا هست خدایا به سلامت دارش…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر فراموشی و جدایی از حافظ

 

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر محبت کردن

 

هواخواه توام جانا و میدانم که می دانی
که هم نادیده می بیني و هم ننوشته میخوانی…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر غمگین عاشقانه

 

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

 

257666099 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر عاشقانه حافظ كوتاه

 

غم عشق..

 

دیدی اي دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

 

آه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت

آه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد

 

اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار

طالع بی‌شفقت بین که در اینکار چه کرد

 

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

 

ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

 

ان که پرنقش زد این دایره مینایی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

 

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

دوبیتی هاي‌ معروف حافظ

 

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

کوتاه ترین غزل حافظ

 

نوبهار است در ان کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باش

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

غزل های حافظ

 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه ی آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

نه هر که چهره برافروخت، دلبری داند
نه هر که آینه سازد، سکندری داند

نه هر که طرف کله کج‌نهاد و تند نشست
کلاه‌داری و آیین سروری داند

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

کام دوست..

 

مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

 

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

 

زلف او دام است و خالش دانه ان دام و من

بر امید دانه‌اي افتاده‌ام در دام دوست

 

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

 

بس نگویم شمه‌اي از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

 

گر دهد دستم کشم در دیده هم چون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

 

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

 

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

 

1141310093 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ درباره دوست

 

نی قصه‌ ان شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته‌دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از ان است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ دوست

 

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات
بشنو اي پیک خبرگیر و سخن بازرسان

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

غزل هاي‌ حافظ

 

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد ان روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون سم گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم دراین بند و بلا
کوشش ان حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
اي دریغا رازداران یاد باد

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر محبت و دوستی

 

 

راه عشق..

 

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز ان که جان بسپارند چاره نیست

 

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

 

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

 

از چشم خود بپرس که ما راکه می کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

 

وی را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه ان ماه پاره نیست

 

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج بر همه ی کس آشکاره نیست

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ در مورد خدا

 

 

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو

حیران ان دلم که کم از سنگ خاره نیست

مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می آید

زآتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
موسی آنجا به امید قبسی می آید

هیچکس نیست که درکوی تواش کاری نیست
هرکس آنجا به طریق هوسی می آید

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می آید

جرعه‌اي ده که به میخانهٔ ارباب کرم
هر حریفی ز پی ملتمسی می آید

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بران خوش که هنوزش نفسی می آید

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله‌اي می شنوم کز قفسی می آید

یار دارد سر صید دل حافظ یاران
شاهبازی به شکار مگسی می آید

 

1895721766 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ در مورد خدا

 

بشنو این نکته که خودرا ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

گر از ان آدمیانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی اي چند پری زاده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه ی آماده کنی

اجرها باشدت اي خسرو شیرین دهنان
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی

کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ
اي بسا عیش که با بخت خداداده کنی

اي صبا بندگی خواجه جلال الدین کن
که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار حافظ در مورد عشق

 

جلوه معشوقه..

 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر ان برگ و نوا خوش ناله‌هاي‌ زار داشت

 

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

گفت ما را جلوه معشوق در اینکار داشت

 

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

 

در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم ان کز نازنینان بخت برخوردار داشت

 

خیز تا بر کلک ان نقاش جان افشان کنیم

کاین همه ی نقش عجب در گردش پرگار داشت

 

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

 

وقت ان شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

 

چشم حافظ زیر بام قصر ان حوری سرشت

شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ عاشقانه

 

اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل ان مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

ان کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد ان سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

سخن عشق..

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار ناب حافظ

 

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

ناز کم کن که دراین باغ بسی چون تو شکفت

 

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

گر طمع داری از ان جام مرصع می لعل

اي بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت

 

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت

 

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل به نسیم سحری می‌آشفت

 

گفتم اي مسند جم جام جهان بینت کو

گفت حيف که ان دولت بیدار بخفت

 

سخن عشق نه ان است که آید به زبان

ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

 

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت

چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت

دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور…

 

2077626542 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

گلچین اشعار زیبای حافظ شیرازی

 

‏چشم مست یار من ‏م‍یخانه می‌ریزد به هم!

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر حافظ دوست

 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش…

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر عاشقانه در وصف معشوق

 

حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس !

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

تو نباشی دل ما را، ثمری نیست که نیست…!

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعر عاشقانه حافظ با معنی

 

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

ز چشم بد رخ خوب تو را خدا حافظ

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست …!

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

من اگر نیکم و گر بد تو برو خودرا باش

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

 

در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

 

597667500 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

اشعار حافظ در مورد عشق

 

بنده عشقم و از هردو جهان آزادم

کوچه معشوقه ما..

فکر بلبل همه ی ان است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه ی ان نیست که عاشق بکشند

خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش

جای ان است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

این همه ی قول و غزل تعبیه در منقارش

 

اي که از کوچه معشوقه ما می‌گذری

بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش

 

ان سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

 

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد اي دل

جانب عشق عزیز است فرومگذارش

 

صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه

به دو جام دگر آشفته شود دستارش

 

دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود

نازپرورد وصال است مجو آزارش

 

1565742460 talab org - شعر زیبا از حافظ | شعر حافظ در مورد عشق (محبت و دوستی)

شعرهای حافظ

 

کافر عشق..

 

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

 

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

 

سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

گفت اي عاشق دیرینه من خوابت هست

 

عاشقی راکه چنین باده شبگیر دهند

کافر عشق بود گر نشود باده پرست

 

برو اي زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

 

ان چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

 

خنده جام می و زلف گره گیر نگار

اي بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

 


گرداوری :تالاب
گرداوردی مطلب مورد نظر توسط:علی نادری

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A