خانه » عکس جدید » صفحه ستون چیست؟

اطلاعیه سایت

صفحه ستون چیست؟

صفحه ستون چیست؟


صفحه ستون یا بیس پلیت وظیفه ی مهمی در این ساختمان سازی دارد.صفحه ستون محل اتصال ستون های اسکلت به بتن هست.در این این مقاله ایرانی عکس صفحه ستون و طریقه ی نصب آن را به شما معرفی می کند.

column base 3d - صفحه ستون چیست؟
صفحه ستون

بار ساختمان ها از طریق ستون به پی می رسد.انتقال بار به پی توسط صفحه ستون یا بیس پلیت انجام می گیرد.صفحه ستون اصولا دو وظیفه دارد.وظیفه اول صفحه ستون افزایش سطح تماس ستون و پی می باشد.وظیفه دوم صفحه ستون توزیع نیرو های ستون در این حد قابل تحمل بخاطر پی می باشد.

نصب صفحه ستون

صفحه ستون بایق در این مکان دقیق و معینی قرار بگیرد.بخاطر تعیین مکان صفحه ستون باید از تراز های آکس و ریسمان کشی استفاده کنیم.پس از آکس بندی و ریسمان کشی،مکان هایی هستند که ریسمان ها با یکدیگر تقاطع دارند؛این تقاطع ها باید نود درجه باشند و گرنه شما اشتباه آکس بندی کرده اید.مکان هایی که ریسمان ها با یکدیگر تقاطع نود درجه دارند محل انتقال وزن ساختمان به پی محسوب می شود.یعنی نقطه ی تقاطع ریسمان ها دقیقا بر روی وسط مکان نصب صفحه ستون قرار می گیرد. اگر مکان نصب بیس پلیت اشتباه مشخص شود سقف در این مکان اشتباهیی قرار میگیرد و انتقال وزن ساختمان به پی توازن خود را از دست می دهد.اتصال صفحه ستون با استفاده از میله مهار(bolt)صورت می گیرد.اندازه ی بولت باید از قبل محاسبه شود.حد اقل قطر بولت ها نمره بیست است و حد اقل در این هر طرف صفحه ستون دو بولت قرار می گیرد.انتهای بولت ها را خم می کنند که یک حالت چنگک مانند بگیرد.پیچ های بولت بهتر از گریس کاری شوند که توسط بتن آلوده نگردند و در این مرحله ی هواگیری که باید صفحه را از بتن جدا کرد به مشکل نخوریم.

2013120395083124 - صفحه ستون چیست؟
صفحه ستون

گروت ریزی

صفحه ستون باید کاملا بر روی بتن قرار بگیرد.یعنی کاملا باید به بتن بچسبد تا بتواند انتقال وزن را به درستی انجام دهد.از آنجا که بتن دارای ناهمواری هایی هست از گروت بخاطر پر کرد چاله ها و صاف کردن ناهمواری ها استفاده می کنیم.یعنی پس از قرار دادن صفحه ستون نوبت به هواگیری صفحه ستون و گروت ریزی است.گاهی بخاطر این کار وسط بیس پلیت را سوراخ می کنیم.

گروت ماده ای بسیار مقاوم است.این ماده در این برابر گرما و سرما واکنش نمی کند.گروت در این هنگام زلزله آسیب نمی بیند.به همین علت از ماده در این زیر صفحه ستون ها استفاده می کنیم.یعنی پس از ریختن گروت به ارتفاع حداکثر ۵/۲ سانتیمتر بر روی پی . صاف کردن آن می توانیم صفحه ستون را روی آن قرار دهیم.

انواع گروت:

  • گروت سیمانی منبسط شونده:به صورت پودر خشک که در این اثر ترکیب با آب دو مرحله انبساط ابتدایی و انبساط نهایی دارد.
  • گروت پلیمری:گروتی با دو جزءمایع و جامد که بخاطر استفاده از آن باید این دو جزء با هم ترکیب بشوند.این گروت مقاومت کششی خمشی بالایی دارد.ودر برابر آب گروت مناسبی است.
  • گروت اپوکسی:دارای سه جزء است که بخاطر استفاده آن سه جزء باید با هم ترکیب شوند.این گروت سرعت سفت شدن بالایی دارد.و در این برابر ارتعاشات شدید مقاوم است.

هواگیری صفحه ستون بعد از بتن ریزی انجام می شود بخاطر این کار باید مهره ها را باز کنیم،و با چکش زدن به صفحه ستون صفحه ستون از بتن جدا می شود.سپس با گروت ریزی عمل هواگیری انجام می شود.

سطوحی که قصد گروت ریزی در این آن داریم باید بدون آلودگی گرد و خاک و روغن و… باشد.دو سه ساعت قبل از گروت ریزی محل مورد نظر را باید پر از آب کرد و در این زمان گروت ریزی محل را از آب خالی کرده و سطوح را باید خشک کنیدصفحه های زیر بیس پلیت باید کاملا از گرد و خاک و… پاک باشد و روی آن ها باید سوراخ هایی بخاطر خروج هوا باشد.

گروت ریزی باید پیوسته و مداوم انجام گیرد.بخاطر گروت ریزی حجیم بهتر است از پمپ استفاده کنید.از سمتی گروت ریزی کنید که گروت مسافت کمتری را بپیماید.پس از گروت ریزی باید با استفاده از مواد مناسب عمل آوری انجام دهیم

مصالح مورد استفاده بخاطر گروت ریزی پیش از گروت ریزی نباید در این معرض خورشید باشند و باید خنک باشند.در این زمان های گرم روز گروت ریزی نکنید.دمای آب مصرفی باید از ۲۰ درجه کم تر باشد

پس از مرحله صفحه ستون را دوباره در این جای خود قرار می دهیم.و آن را از هر جهت تراز و رگلاژ می کنیم.بعد از که صفحه را رگلاژ کردیم بولت ها را قرار می دهیم.بهتر است مهره را به صفحه جوش دهیم.

انواع اتصال ستون به شالوده

جزئیات اتصال ستون فلزی به شالوده بتنی به نیروی موجود در این پای ستون بستگی دارد. در این ستون با انتهای مفصلی فقط نیروی فشاری و برشی از ستون به شالوده منتقل می شوند. اگر بخواهیم لنگر خمشی را نیز به شالوده منتقل نماییم ، در این ان صورت ، نیاز به طرح اتصال مناسب بخاطر این کار خواهیم داشت که اتصال گیردار خوانده می شود.

Art pictures 017 - صفحه ستون چیست؟
نصب پیچ های مهاری

نصب پیچ های مهاری

اکنون که صفحه ستون به صورت هموار روی بتن قرار گرفت می توانیم پیچ های نواری را نصب کنیم

بخاطر این کار دو روش وجود دارد

۱.نصب پیچ ها پس از بتن ریزی شالوده: در این داخل بتن با استفاده از قالبی با نام جعبه فضای خالی ایجاد می کنیم و میلگردی در این آن قرار می دهیم.پس از که بتن شفت شد،پیچ های مهاری در این جای خود قرار داده و تنظیم می کنیم و در این اطراف آن بتن ریز دانه میریزیم.

۲.نصب پیچ های مهاری در این هنگام بتن ریزی شالوده پیچ ها را در این محل های تعیین شده قرار می دهند و مکان آن ها را به روش دلخواه تثبیت می کنیم واطرافشان را با بتن می پوشانیم.

اتصال ستون ها با تجهیزات

حمل و نقل تیر های اسکلت توسط تریلی ها و کامیون ها انجام می پذیرد.

گاهی یک نبشی و یک ورق اتصال را از قبل روی صفحه ستون جوش می زنند تا پس از اتصال ستون عملیات اتصال ستون سریع تر اتفاق بیوفتد

بخاطر اجرای ستون های فلزی ابتدا ستون ها و پروفیل های آنهارا برش میدهند و پس از مونتاژ آنها ورق ها ی ستون ها را برش می دهند و روی ستون ها مونتاژ می کنند نمره ی تیر آهن های طبقات بالاتر از تیر آهن های طبقات پایین تر معمولا کم تر است

ستون‌ها‌ به وسیله قلاب‌هایی که در این سر آن وصل شده توسط جرثقیل و یا تاور بلند شده و در این محل مورد نظر که قبلاً آکس در این روی بیس پلیت مشخص شده قرار می‌گیرد.

بخاطر جوش کاری از لوازم مخصوصی استفاده می شود که در این قسمت مربوط به جوش کاری در این این مقاله توضیح می دهیم .پس از اینکه جوشکاری‌های اولیه صورت گرفت و ستون در این محل خود قرار گرفت در این این مرحله باید بقیه نبشی‌ها و پلیت‌های لازم به پایه ستون و صفحه ستون جوش شود و در این داخل نبشی‌ها حتماً لچکی‌هایی جوش شوند.

لچکی عبارت است از تکه‌ای از پلیت به ضخامت مشخص که شکل آن تقریباً ذوزنقه‌ای شکل بریده شده و بر دل نبشی‌های متصل شده جوش می‌شود

بخاطر بالا بردن توان تیر ها آن ها را لانه زنبوری می کنند یعنی جوشکار قطعات را جدا می کند و دوباره به هم جوش میز ند

بر روی ستون ها نبشی هایی بخاطر اتصال تیر ها به آنها قرار دارد

گاهی بخاطر مقاومت در این برابر باد و زلزله و … باد بند نصب می کنند که شامل ناودان ها تکی یا جفت تکی یا جفت و… است

اتصال ستون فلزی به شالوده ی بتنی به نیروی موجود در این پای ستون بستگی دارد

 

-جمع اوری اختصاصی ایرانی عکس.جمع اوری

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , ,
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A