home تلگرام نماینده “خوی” سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش را تکذیب کرد

نماینده “خوی” سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش را تکذیب کرد


نماینده “خوی” سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش را تکذیب کرد | رصد امروز
سرقت 3 - نماینده “خوی” سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش را تکذیب کرد

توضیحات نماینده مجلس درباره ماجرای سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش

photo ۲۰۱۹ ۰۹ ۳۰ ۱۶ ۲۳ ۳۵ - نماینده “خوی” سرقت ۲۵۰هزار یورو از منزلش را تکذیب کرد


منبع:رصد امروز
گرداوری مطلب مورد نظر توسط:علی نادری

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A