خانه » اخبار روز » کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ | داروسازی و پزشکی در کنکور ۹۶

اطلاعیه سایت

کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ | داروسازی و پزشکی در کنکور ۹۶

کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ | داروسازی و پزشکی در کنکور ۹۶


1555796757%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C %D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1 %D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3 %D8%AF%D8%B1 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 95 96 - کارنامه قبولی داروسازی 96 | داروسازی و پزشکی در کنکور 96

کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ | رتبه تراز قبولی رشته داروسازی پزشکی در کنکور سراسری ۹۷ – 96 ، تراز قبولی داروسازی و پزشکی  در کنکور سراسری 97 – 96 رتبه
و کارنامه قبولی رشته داروسازی و پزشکی دانشگاه دولتی در کنکور ۹۷-۹۶  ,
رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندر عباس در کنکور ۹۷-۹۶  ,
کارنامه قبولی رشته داروسازی و پزشکی  دانشگاه دولتی در کنکور 97-96


رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تهران


رتبه لازم برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاد


آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد ۹۶


درصد دروس برای قبولی داروسازی


درصد لازم برای داروسازی


برای قبولی در رشته داروسازی چه باید کرد؟


آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد


آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد۹۶


1555796757%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C %D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1 %D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3 %D8%AF%D8%B1 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 95 96 - کارنامه قبولی داروسازی 96 | داروسازی و پزشکی در کنکور 96


  رتبه و درصد قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی در کنکور 97-96 


دانشگاه
دولتی بندر عباس در بهمن ماه سال ۶۵ با دو دانشکده پرستاری و مامایی شروع
به کار کرد . در فروردین سال ۶۵ دانشکده پزشکی افتتاح شد و با ۱۴۰ دانشجو
شروع به کار کرد . امروزه این دانشگاه با داشتن ۵ دانشکده و با استفاده از
تجهیزات نوین و مکان های مناسب به تربیت دانشجویان دلسوز در رشته های پزشکی
می پردازند . ۳ بیمارستان تحت نظر این دانشگاه قرار دارد .این دانشگاه در کنکور
سال ۹۵-۹۶ در رشته داروسازی در نیمسال اول  22 دانشجو که نیمی از آنها
خانم و نیمی دیگر آقا می باشند پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی
داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس در کنکور ۹۵ در منطقه ۱ حدود ۳۴۰۰  و در
منطقه ۲ حدود ۶۵۰۰  و در منطقه 3 حدود 3200 بوده است. در این مقاله رتبه و
کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس در کنکور ۹۵ -۹۶ در
همه مناطق ۳ گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با تمام قوا مخصوصا در دوران عید و با برنامه ریزی کنکوری در عید نوروز ، شناخت بیشتری در مورد رتبه قبولی داروسازی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند . همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته داروسازی توصیه می کنیم معرفیرشته داروسازی را مطالعه کنید . آمار کل قبولی های داروسازی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید . اگر قصد قبولی در شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 را دارید می توانید تراز قبولی رشته های مختلف را در نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 پیدا کنید.

رتبه و کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس کنکور ۹۵ در منطقه ۱


رتبه
۱۶۵۰  منطقه 1 با رتبه کشوری 5016 از شیراز  با درصد های :ادبیات فارسی :
۶۴ درصد ، عربی : ۷۰ درصد ، دین و زندگی : ۷۱ درصد ، زبان انگلیسی : ۴۴
درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۶۷ درصد ، زیست شناسی : ۴۹ درصد ،
فیزیک : ۶۳ درصد و شیمی ۴۰ درصد


رتبه
۲۱۵۳ منطقه ۱ با رتبه کشوری ۶۶۰۰ از تهران  با درصد های :ادبیات فارسی :
۵۶ درصد ، عربی : ۷۱ درصد ، دین و زندگی : ۸۳ درصد ، زبان انگلیسی : ۵۲
درصد ، زمین شناسی : ۲۶ درصد ، ریاضی : ۴۰ درصد ، زیست شناسی : ۳۴ درصد ،
فیزیک : ۴۳ درصد و شیمی ۳۹ درصد


رتبه
۳۳۸۵ منطقه ۱ با رتبه کشوری ۱۰۸۸۹ از تهران با درصد های :ادبیات فارسی :
۴۰ درصد ، عربی : ۷۵ درصد ، دین و زندگی : ۷۱ درصد ، زبان انگلیسی : ۷۴
درصد ، زمین شناسی : ۴ درصد ، ریاضی : ۵۲ درصد ، زیست شناسی : ۴۱ درصد ،
فیزیک : ۳۸ درصد و شیمی ۴۵ درصد


 


 


رتبه و کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس کنکور ۹۵ در منطقه ۲


رتبه
۲۶۴۴ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۵۵۲۶ از فسا با درصد های :ادبیات فارسی : ۷۴
درصد ، عربی : ۷۱ درصد ، دین و زندگی : ۷۶ درصد ، زبان انگلیسی : ۴۸ درصد ،
زمین شناسی : ۱۵ درصد ، ریاضی : ۳۶ درصد ، زیست شناسی : ۶۵ درصد ، فیزیک :
۴۳ درصد و شیمی ۳۷ درصد


رتبه
۴۳۶۳ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۹۱۸۲ از همدان با درصد های :ادبیات فارسی : ۵۶
درصد ، عربی : ۶۳ درصد ، دین و زندگی : ۷۴ درصد ، زبان انگلیسی : ۳۲ درصد ،
زمین شناسی : ۲۳ درصد ، ریاضی : ۱۹ درصد ، زیست شناسی : ۶۰ درصد ، فیزیک :
۵۲ درصد و شیمی ۲۷ درصد


رتبه
۶۴۹۱ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۱۳۷۸۱ از بندرعباس با درصد های :ادبیات فارسی :
۶۳ درصد ، عربی : ۳۱ درصد ، دین و زندگی : ۶۴ درصد ، زبان انگلیسی : ۶۷
درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۴۰ درصد ، زیست شناسی : ۵۶ درصد ،
فیزیک : ۲۹ درصد و شیمی ۲۰ درصد


رتبه و کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس کنکور ۹۵ در منطقه ۳


رتبه
۱۴۲۳ منطقه ۳ با رتبه کشوری ۷۴۸۷ از یاسوج با درصد های :ادبیات فارسی : ۳۶
درصد ، عربی : ۴۰ درصد ، دین و زندگی : ۶۰ درصد ، زبان انگلیسی : ۳۰ درصد ،
زمین شناسی : ۱۵ درصد ، ریاضی : ۳۹ درصد ، زیست شناسی : ۶۰ درصد ، فیزیک :
۴۹ درصد و شیمی ۵۹ درصد


رتبه
۲۳۶۱ از منطقه ۳ با رتبه کشوری ۱۱۷۶۵ از جیرفت با درصد های :ادبیات فارسی :
۵۴ درصد ، عربی : ۳۹ درصد ، دین و زندگی : ۳۴ درصد ، زبان انگلیسی : ۳۲
درصد ، زمین شناسی : ۱۵ درصد ، ریاضی : ۶۶ درصد ، زیست شناسی : ۳۵ درصد ،
فیزیک : ۳۲ درصد و شیمی ۳۹ درصد


رتبه
۲۸۳۳ از منطقه ۳ با رتبه کشوری ۱۳۷۴۹ از بستک با درصد های :ادبیات فارسی :
۵۲ درصد ، عربی : ۷۱ درصد ، دین و زندگی : ۳۸ درصد ، زبان انگلیسی : ۲۸
درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۲۷ درصد ، زیست شناسی : ۵۸ درصد ،
فیزیک : ۱۸ درصد و شیمی ۵۳ درصد


برای قبول شدن در کنکور سراسری 96 در رشته داروسازی دانشگاه دولتی بندرعباس ، با مشاوران گروه مشاوره تحصیلیهیوا در تماس باشید و از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی بهره مند شوید تا به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی کنکور تجربی 96 را برای شما انجام دهند.


کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 207 رتبه کشوری : 559
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۸%
عربی ۸۰%
معارف ۸۰%
زبان ۸۵%
زمین شناسی ۱۳%
ریاضیات ۷۳%
زیست شناسی ۴۷%
فیزیک ۷۵%
شیمی ۸۹%


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 83 رتبه کشوری : 148
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۱%
عربی ۷۹%
معارف ۸۶%
زبان ۷۶%
زمین شناسی ۱۲%
ریاضیات ۸۲%
زیست شناسی ۸۸%
فیزیک ۷۷%
شیمی ۷۱%


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 183 رتبه کشوری : 499
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۶%
عربی ۷۷%
معارف ۹۴%
زبان ۸۸%
زمین شناسی ۵۶%
ریاضیات ۵۳%
زیست شناسی ۶۳%
فیزیک ۴۸%
شیمی ۴۷%


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1322 رتبه کشوری : 2721
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۴%
عربی ۸۶%
معارف ۷۸%
زبان ۶۰%
زمین شناسی ۲۳%
ریاضیات ۵۴%
زیست شناسی ۳۸%
فیزیک ۶۴%
شیمی ۳۹%


 


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تبریز– روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 685
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۶%
عربی ۶۹%
معارف ۹۴%
زبان ۶۴%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۶۲%
زیست شناسی ۸۰%
فیزیک ۵۶%
شیمی ۵۳%


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تبریز– روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 358 رتبه کشوری : 2409
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۰%
عربی ۷۵%
معارف ۹۵%
زبان ۲۷%
زمین شناسی ۴%
ریاضیات ۷۳%
زیست شناسی ۴۴%
فیزیک ۶۲%
شیمی ۴۰%


 


آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه مشهد – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 527 رتبه کشوری : 1473
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۵%
عربی ۶۰%
معارف ۷۳%
زبان ۶۰%
زمین شناسی ۵۳%
ریاضیات ۳۱%
زیست شناسی ۵۵%
فیزیک ۶۵%
شیمی ۶۱%


آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


 


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 328 رتبه کشوری : 2225
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۸%
عربی ۸۰%
معارف ۸۵%
زبان ۳۹%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۲۸%
زیست شناسی ۶۵%
فیزیک ۷۶%
شیمی ۶۷%


 


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 588 رتبه کشوری : 3569
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۴%
عربی ۴۹%
معارف ۵۸%
زبان ۸۵%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۵۳%
زیست شناسی ۶۶%
فیزیک ۵۳%
شیمی ۴۵%


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 590 رتبه کشوری : 3585
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۱%
عربی ۸۰%
معارف ۶۵%
زبان ۵۲%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۷۹%
زیست شناسی ۲۶%
فیزیک ۷۳%
شیمی ۵۷%


 


کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه شیراز  – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 476 رتبه کشوری : 1327
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۹%
عربی ۶۴%
معارف ۱۰۰%
زبان ۷۳%
زمین شناسی ۱۸%
ریاضیات ۵۱%
زیست شناسی ۸۳%
فیزیک ۴۴%
شیمی ۳۲%


 رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه شیراز  – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶


 


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 740 رتبه کشوری : 4356
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۸%
عربی ۵۶%
معارف ۷۵%
زبان ۴۳%
زمین شناسی ۲۹%
ریاضیات ۵۰%
زیست شناسی ۳۹%
فیزیک ۵۲%
شیمی ۴۳%


 


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 724 رتبه کشوری : 1452
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۴%
عربی ۸۰%
معارف ۹۰%
زبان ۷۴.۷%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۷۸%
زیست شناسی ۵۲%
فیزیک ۷۴%
شیمی ۵۳%


رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2132 رتبه کشوری : 10738
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۲%
عربی ۷۸%
معارف ۵۶%
زبان ۹۵%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۳۷%
زیست شناسی ۴۱%
فیزیک ۳۶%
شیمی ۴۳%


 


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرج – روزانه – منطقه1 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 833 رتبه کشوری : 2384
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۳%
عربی ۷۷%
معارف ۸۲%
زبان ۸۰%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۴۵%
زیست شناسی ۶۸%
فیزیک ۵۱%
شیمی ۴۵%


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرج – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1803 رتبه کشوری : 9226
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۶%
عربی ۶۸%
معارف ۷۵%
زبان ۷۲%
زمین شناسی ۴%
ریاضیات ۵۵%
زیست شناسی ۶۲%
فیزیک ۳۱%
شیمی ۹%


کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 906 رتبه کشوری : 2616
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۸%
عربی ۷۶%
معارف ۸۶%
زبان ۶۹%
زمین شناسی ۴۶%
ریاضیات ۲۲%
زیست شناسی ۵۲%
فیزیک ۵۶%
شیمی ۴۳%


کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3624 رتبه کشوری : 7600
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۰%
عربی ۶۸%
معارف ۸۳%
زبان ۶۷%
زمین شناسی ۴%
ریاضیات ۴۲%
زیست شناسی ۴۱%
فیزیک ۴۲%
شیمی ۳۹%


 


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه بقیه الله– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2092 رتبه کشوری : 4327
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۳%
عربی ۶۰%
معارف ۸۰%
زبان ۴۸%
زمین شناسی ۰%
ریاضیات ۵۰%
زیست شناسی ۶۴%
فیزیک ۱۴%
شیمی ۵۶%


درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه بقیه الله– روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶


رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2182 رتبه کشوری : 4520
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۶%
عربی ۶۵%
معارف ۸۹%
زبان ۸۰%
زمین شناسی ۷%
ریاضیات ۵۸%
زیست شناسی ۴۹%
فیزیک ۵۰%
شیمی ۳۹%


۹۷ –


گرداوری شده توسط: ایرانی عکس

اشتراک گذاری مطلب
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A