خانه » ۱۳۹۵ » بهمن

اطلاعیه سایت

آرشیو ماهانه : بهمن ۱۳۹۵

آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور


آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

درود دوستان ، امروز قصد داریم نحوه ی ساخت یک نوع پترن با گل های بهاری را در نرم افزار ادوبی ایلوستریتور آموزش دهیم . پترن ها الگوهایی کوچک هستند که وقتی آنها را مثلا به یک Shape اعمال می کنیم برای پر کردن آن به دفعات تکرار می شود و حالت موزائیکی دارد و البته بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . خب بریم سراغ آموزش این پترن (الگو)

7 7 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتورمرحله ی یک : ساخت گلبرگ ها و پرچم گل

اول از همه گلبرگ را درست می کنیم . با ابزار Ellipse Tool (L) یک بیضی می کشیم . و این رنگ را به آن اعمال می کنیم . R=113, G=20, B=113 سپس ابزار Convert Anchor Point Tool (Shift-C) را انتخاب کنید و پایین بیضی کلیک کنید . تا حالت تیزی ایجاد شود . (مانند تصویر ) . سپس ابزار Direct Selection Tool (A) را انتخاب کنید . و نقاط چپ و راست را کمی به سمت بالا ببرید .

1 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

در این مرحله غنچه را درست می کنیم . گلبرگی را که در مرحله ی قبل ساختید را کپی پیست کنید تا ۲ گلبرگ بیشتر داشته باشید . سپس این دو گلبرگ را به این رنگ R=101, G=3, B=96 در آورید . گلبرگ های تیره تر را زیر و روشن را روی گلبرگ های دیگر قرار دهید .

1 2 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

با ابزار Ellipse Tool (L) چهار تا بیضی و با ابزار Rectangle Tool (M) چهار تا مستطیل بکشید مطابق شکل و آنها را به رنگ R=253, G=185, B=19 در آورید و سپس بیضی ها را با مستطیل ها گروه کنید . چهار کپی از آن را ایجاد کنید .

1 3 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

پرچم ها را پشت گلبرگ هایی که در مرحله ی پیشین ایجاد شد ، قرار دهید .

1 4 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

حالا در این مرحله یک کپی دیگر از گلبرگ ها ایجاد کنید و به رنگ R=73, G=3, B=73 درآورید و آن را زیر لایه های گلبرگ و پرچم قرار دهید .

1 5 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

مرحله ی دو : ساخت ساقه و برگ ها

برای ساخت ساقه ی گل یک مستطیل باریک ایجاد کنید و با گرادیان با رنگ های بنفش (R=101, G=3, B=96) و سبز (R=141, G=139, B=0) آن را پر کنید . Angle  را روی -90 درجه بگزارید . 

2 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

در این قسمت برگ ها را ایجاد می کنیم . ابزار Ellipse Tool (L)را انتخاب کنید و سه تا بیضی باریک با طول های مختلف رسم کنید . و با این رنگ R=163, G=165, B=16 پر کنید . اولین بیضی را انتخاب کنید و به منوی Effect > Warp > Arc بروید. در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 30-% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی -15% بگذارید . 

بیضی دوم را انتخاب کنید و به منوی Effect > Warp > Arc بروید. در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 30% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی -15% بگذارید . 

بیضی سوم را انتخاب کنید و به منوی Effect > Warp > Arc بروید. در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 60% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی -15% بگذارید . 

مرحله ی مهم : هر سه شکل را انتخاب کنید و به منوی Object > Expand Appearance بروید 

2 2 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

حالا برگ ها را نیز کنار ساقه ی گل قرار دهید .

2 3 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

مرحله ی سه : ایجاد گل های متفاوت تر

گلی که در مرحله ی قبل به اتمام رساندید را انتخاب کنید و یک کپی از آن بگیرید و کمی در رنگ و ظاهر آن مثلا در تعداد و حالت برگ ها و رنگ گلبرگ ها ، تغییرات ایجاد کنید .

3 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

یا مدل زیر 

4 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

مرحله ی چهار : افزودن انحنا به گل ها

هر گل را با اجزایش گروه کنید . گل اول را انتخاب کنید (گلی که اول ساختید ) و به منوی Effect > Warp > Arc بروید . در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 20-% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی 25-% بگذارید . 

گل دوم را انتخاب کنید و به منوی Effect > Warp > Arc بروید . در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 20% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی 20-% بگذارید . 

گل سوم را انتخاب کنید و به منوی Effect > Warp > Arc بروید . در پنجره ی تنظیمات ، نوع  Arc را Vertical و مقادیر Bend را 30% و Horizontal Distortion را 0% و Vertical Distortion را روی 30-% بگذارید . 

5 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

پس زمینه را به رنگ R=247, G=247, B=241 ایجاد کنید .

6 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

گل هایی که در مرحله ی پیش روی آنها تغییرات اعمال کردید را به صورت تصادفی در همه جای پس زمینه قرار دهید .

6 2 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

مرحله ی پنچ : ساخت پترن و تنظیمات آن

ابزار سلکشن Selection Tool (V) را بردارید و همه ی گل ها را به حالت انتخاب در آورید . نکته : بکگراند را از حالت انتخاب خارج کنید . همه ی گل ها را با هم گروه کنید . (right-click > Group) . کلید Enter را فشار دهید . پنجره ی Move باز می شود . در پنجره ی باز شده ، مقادیر زیر را وارد کنید .

Horizontal Position 600 px, Vertical Position 0 px, Distance 600 px  و Angle 0 degrees سپس ، دکمه ی Copy را فشار دهید .

7 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

مرحله ی قبل را دوباره تکرار کنید و در پنجره ی Move اینبار ، تنظیمات زیر را وارد کنید .

Horizontal Position -۶۰۰ px, Vertical Position 0 px, Distance 600 px  و Angle 0 degrees سپس ، دکمه ی Copy را فشار دهید .

7 2 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

دوباره مرحله ی قبل را تکرار کنید و در پنجره ی Move تنظیمات زیر را وارد کنید .

Horizontal Position 0 px, Vertical Position 600 px, Distance 600 px  و Angle 90 degrees سپس ، دکمه ی Copy را فشار دهید . 

7 3 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

در این مرحله نیز مانند قبل عمل کنید و در پنجره ی Move تنظیمات زیر را وارد کنید .

Horizontal Position 0 px, Vertical Position -600 px, Distance 600 px  و Angle -90 degrees سپس ، دکمه ی Copy را فشار دهید .

7 4 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

حالا همه چیز را از گروه خارج کنید ؛ نیاز دارید گل هایی که اصلا در پس زمینه نیستند را پاک کنید .

7 5 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

دوباره گل ها را با (Control-A) به انتخاب در آورید . آنها را با هم گروه کنید ولی بکگراند را گروه نکنید . کپی دیگری از بکگراند ایجاد کنید (Control-C, Control-F) و روی لایه اصلی قرار دهید. (Control-X, Control-F) . بکگراند جدید را در حالت انتخاب نگه دارید در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید به پنل Pathfinder بروید و دکمه ی Crop را فشار دهید .

7 6 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

حالا باید نتیجه ی زیر را گرفته باشید .

7 7 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

حالا با پترن تون کار کنید و روی شیپ های مختلف اعمال کنید .

اما برای اینکه بتوانید آن را به شیپ ها اعمال کنید ، یک کار کوچک باید انجام دهید . ابتدا نتیجه ای که بدست آودید را به انتخاب در آورید Ctrl+A و سپس با یک درگ ساده آن را به منوی Swatches بکشانید . و این پترن جدید را بسازید .

8 1 - آموزش ساخت پترن گل های بهاری در ایلوستریتور

تهیه و ترجمه از : سحر رمضانیمنبع

۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در جمع برترین های جهان قرار گرفتند

۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در جمع برترین های جهان قرار گرفتند


۱۳ دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقاتی در جدیدترین رتبه بندی نظام ESI رتبه جهانی را به خود اختصاص دادند و دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار در این نظام رتبه بندی حائز رتبه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تازه ترین نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی برتر در ماه ژانویه ۲۰۱۷ را منتشر کرد.

نتایج جدید رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبه بندی (ESI (Essential Science Indicators اعلام شده است.

مبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه  ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و ۱۰ ماه ژانویه  ۲۰۰۶ تا پایان اکتبر ۲۰۱۶ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می شود.

از کشور ایران، در حال حاضر  ۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در این نظام رتبه بندی واجد رتبه هستند که دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار در این نظام رتبه بندی حائز رتبه شده است.

جدول ۱: رتبه دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی  ESI در ژانویه ۲۰۱۷ براساس تعداد استنادات مقالات پراستناد

2356770 - ۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در جمع برترین های جهان قرار گرفتند

رتبه این ۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آنها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ۱۰ ساله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ در جدول شماره ۲ آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI در ژانویه سال ۲۰۱۷ براساس تعداد مقالات پراستناد

2356771 - ۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در جمع برترین های جهان قرار گرفتند

اطلاعات کلی دانشگاه ها و موسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پر استناد در جدول شماره ۳ آمده است.

جدول ۳ : اطلاعات کلی دانشگاه ها و مؤسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

2356772 - ۱۳ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در جمع برترین های جهان قرار گرفتندمنبع کنکور

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A