خانه » ۱۳۹۶ » فروردین (صفحه ی 510)

اطلاعیه سایت

آرشیو ماهانه : فروردین ۱۳۹۶

فرمول ترکیب رنگ مو دودی ۲۰۱۷ | مدل عکس های رنگ موی دودی ۹۶

فرمول ترکیب رنگ مو دودی ۲۰۱۷ | مدل عکس های رنگ موی دودی ۹۶


گالری عکس های رنگ موی دودی + فرمول ترکیب رنگ مو دودی

گالری عکس های رنگ موی دودی مد سال ۹۶ ۲۰۱۷ + فرمول ترکیب رنگ مو دودی آموزش ساخت رنگ مو دودی ۹۶ ، رنگ موی شکلاتی دودی ، رنگ موی زیتونی دودی ، رنگ موی بلوند دودی ، رنگ موی خاکستری ، رنگ موی استخونی ،

m d 161295 8 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

در این پس از مای پیکس لاو زیباترین رنگ موی دودی را تماشا کنید.

 

 

2 m d 161295 1 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ مو دودی

2 m d 161295 2 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

فرمول ترکیب رنگ مو دودی

بلوند دودی روشن ۸.۱ : ۱/۲ تیوپ
واریاسیون دودی ۰.۱۱ : ۵ سانت
اکسیدان نمره یک : ۴۰ سی سی

2 m d 161295 3 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 4 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 5 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 6 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی شکلاتی دودی

2 m d 161295 7 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

فرمول ترکیب رنگ کرم دودی

رنگ موی های c8 + 0 + 10 به همراه اکسیدان ۶ درصد را باهم ترکیب کنید و روی مو ها با پایه ۹ دکلره بزنید.

2 m d 161295 8 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 9 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 10 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 11 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی استخونی

2 m d 161295 12 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 13 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

فرمول ترکیب رنگ موی بلوند دودی

رنگ موی c7 یا c6 (دودی بلوند تیره و یا روشن ) : ۲/۳ تیوپ
واریاسیون دودی : به میزان ۱/۳
اکسیدان ۶ درصد و آب

2 m d 161295 14 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 15 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 16 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی رزگلد

2 m d 161295 17 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 18 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

فرمول ترکیب رنگ دودی زیتونی

رنگ مو ها با شماره m7 و c8 + اکسیدان نمره ۱ ( مقدار اکسیدان باید دو برابر رنگ باشد) + پایه

2 m d 161295 19 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 20 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی بنفش دودی

2 m d 161295 21 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 22 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 23 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 24 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 25 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی بلوند دودی

2 m d 161295 26 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 27 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 28 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 29 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 30 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی نقره ای

2 m d 161295 31 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 32 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 33 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 34 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 35 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 36 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی قهوه ای دودی

2 m d 161295 37 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 38 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 39 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 40 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 41 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

2 m d 161295 42 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

رنگ موی یاسی دودی

2 m d 161295 43 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

اگر موهای شما بیشتر خاکستری است، پس از آن شما در حال حاضر نیمه راه وجود دارد. به علاوه نگهداری بسیار آسان تر! فقط به یاد داشته باشید به انتخاب یک بلوند که منطبق پوست شما، می تواند هر چیزی از یک بلوند طلایی برای پلاتین.

اگر خاکستری خود را در یک نقطه تغلیظ شده، و سپس شما را در شانس هستید! پراکندگی موهای خاکستری می تواند به شما نگاه برجسته است. ایجاد برجسته بدون سر و صدا از طریق کشیدن یک کلاه یا تلاش به آنها رنگ است. همه شما باید انجام دهید این است که اعمال رنگ دمی دائمی بر سر خود را. برای مثال شما به طور طبیعی سبزه هستید، با یک سایه بلوند طلایی رنگ شود. آن را تنها واریز رنگ ورزش ها در موهای خاکستری، تبدیل آنها به برجسته طلایی رنگ شود. موهای قهوه ای طبیعی خود را

موهای خاکستری تمایل به درشت و به جذب رنگ مو مقاوم تر هستند. بنابراین اگر خاکستری را مستحکم، فرآیند رنگ مو خود را به مدت ۱۰ دقیقه طولانی تر از در دستورالعمل جعبه نشان داد. مشکل حل شد!

2 m d 161295 44 - فرمول ترکیب رنگ مو دودی 2017 | مدل عکس های رنگ موی دودی 96

منبع : BESTV.IR


گرداوری شده توسط: ایرانی عکس

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A