تمرینی برای خوب بودن

یکی از نشانه های قدرت روح و توانایی اخلاق, این است که توی انسان بتوانی با اخلاق خوب و رفتار انسانی و مناسب,دوستان زیادی بیابی پس آنکه نمی تواند برای خود دوست صمیمی و خوبی بیابد, از لحاظ روحی و اخلاقی, عاجز و ناتوان است یکی از نشانه های قدرت روح و توانایی اخلاق، این …

عوامل سرنوشت‌ساز در زندگی

آموزه های تربیتی قرآن و دستورهای معصومان علیهم السلام درباره عوامل وسعت روزی یا کمی رزق, دفع بلایا و شریات, بیانگر حقایقی ارزشمند است که در پرتو آنها رابطه و پروردگارمان و نیز رابطه ما و جامعه اسلامی و رابطه ما با خود و خانواده مان که در جلوه های رفتار و گفتار تجلی می …

اخلاص و خدامحوری در زندگی امام خمینی(ره)

در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در زندگی امام خمینی با جلوه های اخلاص وخدامحوری در اندیشه و سیره عملی ایشان آشنا خواهیم شد, به امید این که وجود خود را به گوهر زیبای اخلاص بیارائیم و از آلودگی های زشت ریا پاک سازیم در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در …

نشانه های راستگویی

اگر بخواهیم خود را بیازماییم و بدانیم که راستگو هستیم و بر منش و روش راستگویان می باشیم و یا راستگویی را در دیگران بجوییم می توان از نشانه هایی که قرآن بیان داشته بهره بریم اگر بخواهیم خود را بیازماییم و بدانیم که راستگو هستیم و بر منش و روش راستگویان می باشیم و …