بزرگ‌اندیشانی امیدوار باشیم

بزرگْ اندیش باشیم و بزرگوار, زندگی کنیم, که انسان, همه تن اندیشه است ساحلِ افتاده گفت: گرچه بسی زیستم هیچ، نه معلوم شد، آه که من کیستم! موج ز خودرفته ای، تیز خرامید و گفت: هستم اگر می‌روم، گر نروم نیستم محمداقبال لاهوری بزرگْ اندیش باشیم و بزرگوار، زندگی کنیم، که انسان، همه تن اندیشه …

آداب عبادت در آینه عرفان

آدمی برای کسب حسن خلق باید به تهذیب نفس روی آورد و صفات نکوهیده خویش را زایل و حسنات را جایگزین کند ادب و تواضع در برابر معبود ازلی و ابدی و سجده و اظهار نیاز به ساحت آن یگانه پاک، اساس و پایه آموزه‌های تمامی ادیان حقه از آغاز تا پایان بوده است. در …

تجلی اخلاق در سیره نظری و عملی امام خمینی

اخلاق در سیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد اخلاق درسیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد. در این راستا رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی …

خودپسندی و تکبر

رفتارهای انسان و کنش های او, دارای واکنش های متناسب با رفتارهای اوست رفتارهای انسان و کنش های او، دارای واکنش های متناسب با رفتارهای اوست. اما مؤمنان به حق و حقیقت، جویای این حقیقتند که کارها و رفتارهایشان واجد چه آثار و عواقبی برای آنها نزد خداوند سبحان و در دنیا و آخرت است. …