دموکراسی در ترازوی عقل

پاسخی به استدلال افلاطون این امکان وجود دارد که ما به اشخاص به‌طور مجزا اعتماد زیادی نداشته باشیم اما در عین‌حال اگر آنها را به‌صورت گروهی در نظر بگیریم وضعیت بهتر خواهد بود . وولف در گفتار ذیل تلاش می‌کند نشان دهد که یکی از راه‌های پاسخ به استدلال افلاطون علیه دموکراسی بی‌نتیجه است در …

فضیلت تلاوت سوره "واقعه"

سوره ی مبارکه واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است که پس از سوره ی الرحمن و قبل از سوره ی حدید در قرآن کریم قرار دارد سوره ی مبارکه واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است که پس از سوره ی الرحمن و قبل از سوره ی حدید در قرآن کریم قرار دارد. این …

طناب زدن ، یک روش عالی برای سوزاندن چربی ها !

در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت می شوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیت های روزانه به دست می آورید در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت می شوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیت های روزانه به دست می …

تملق و چاپلوسی و علل و آثار آن

تملق و چاپلوسی از رذایل اخلاقی است کسی که چاپلوس است و هم آن کسی که تملق را دوست می دارد و انتظار حمد و ثنای بی مورد و بیجا دارد, از فضلیت اخلاقی به دور هستند تملق و چاپلوسی از رذایل اخلاقی است. کسی که چاپلوس است و هم آن کسی که تملق را …