امام صادق (ع) وپرورش عالمان متخصص

شخصیت ممتاز حضرت امام جعفر صادق ع با عنایت به شرائط عصر امامت آن حضرت و مجاهدات بی نظیر ایشان در تعلیم و تربیت امت اسلامی و احیای مآثر و آثار قرآن کریم و عترت طاهرین علیهم السّلام , نیازمند تحلیل کافی برای جامعه و معلّمان و مربیان فرهنگ و دانش عصرحاضر است شخصیت ممتاز …

اخلاص و خدامحوری در زندگی امام خمینی(ره)

در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در زندگی امام خمینی با جلوه های اخلاص وخدامحوری در اندیشه و سیره عملی ایشان آشنا خواهیم شد, به امید این که وجود خود را به گوهر زیبای اخلاص بیارائیم و از آلودگی های زشت ریا پاک سازیم در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در …

تجلی اخلاق در سیره نظری و عملی امام خمینی

اخلاق در سیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد اخلاق درسیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد. در این راستا رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی …

چهل نکته نورانی از امام حسن مجتبی(ع)

امام حسن مجتبی ع دومین امام شیعیان در بین ائمه اطهارعلیهم السلام از مظلومیت خاصی برخوردار است به گونه ای که این مظلومیت در همه ابعاد از جمله در ثبت و ضبط سخنان و زندگینامه و شخصیت آن حضرت کاملا مشهود است امام حسن مجتبی (ع) دومین امام شیعیان در بین ائمه اطهارعلیهم السلام از …