تمرینی برای خوب بودن

یکی از نشانه های قدرت روح و توانایی اخلاق, این است که توی انسان بتوانی با اخلاق خوب و رفتار انسانی و مناسب,دوستان زیادی بیابی پس آنکه نمی تواند برای خود دوست صمیمی و خوبی بیابد, از لحاظ روحی و اخلاقی, عاجز و ناتوان است یکی از نشانه های قدرت روح و توانایی اخلاق، این …

طناب زدن ، یک روش عالی برای سوزاندن چربی ها !

در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت می شوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیت های روزانه به دست می آورید در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت می شوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیت های روزانه به دست می …

رمزی برای استجابت دعا

در حق دیگران خیلی دعا کنیم زیرا آن ها به خودمان بازمی گردد و اگر تزکیه نفس داشته باشیم برای اجابت دعا قدم بیشتری برداشته ایم رعایت تمامی این موارد و سایر کارها در اجابت دعا نقش موثری دارند در حق دیگران خیلی دعا کنیم؛ زیرا آن‌ها به خودمان بازمی‌گردد و اگر تزکیه نفس داشته …

عواملی برای خوشبختی

در اسلام در کنار خوشبختی دنیوی بر سعادت و خوشبختی اخروی که کمال انسان است, تاکید شده و برای آن ملاک و معیاری مشخص کرده است در اسلام در کنار خوشبختی دنیوی بر سعادت و خوشبختی اخروی که کمال انسان است، تاکید شده و برای آن ملاک و معیاری مشخص کرده است. خداوند متعال در …