امام صادق (ع) وپرورش عالمان متخصص

شخصیت ممتاز حضرت امام جعفر صادق ع با عنایت به شرائط عصر امامت آن حضرت و مجاهدات بی نظیر ایشان در تعلیم و تربیت امت اسلامی و احیای مآثر و آثار قرآن کریم و عترت طاهرین علیهم السّلام , نیازمند تحلیل کافی برای جامعه و معلّمان و مربیان فرهنگ و دانش عصرحاضر است شخصیت ممتاز …

آداب کسب علم و حکمت از عالمان

در مطلب حاضر نویسنده با بررسی هدف اسلام در زمینه تعلیم و تزکیه نفوس و نقش تقوا در کسب تعلیم کامل الهی, به برخی آداب و آثار بهره مندی از علم عالمان دینی اشاره کرده است که از نظر شما خوانندگان گرامی می گذرد در مطلب حاضر نویسنده با بررسی هدف اسلام در زمینه تعلیم …