امام صادق (ع) وپرورش عالمان متخصص

شخصیت ممتاز حضرت امام جعفر صادق ع با عنایت به شرائط عصر امامت آن حضرت و مجاهدات بی نظیر ایشان در تعلیم و تربیت امت اسلامی و احیای مآثر و آثار قرآن کریم و عترت طاهرین علیهم السّلام , نیازمند تحلیل کافی برای جامعه و معلّمان و مربیان فرهنگ و دانش عصرحاضر است شخصیت ممتاز …

امام سجاد (ع) و روشهای تفسیر قرآن

امام سجاد ع چگونگی نقش قصاص در زندگی را چنین بیان می کند این بدان جهت است که هر کس قصد کشتن فردی را نماید ولی بداند که مورد قصاص واقع می شود از این جنایت صرف نظر می کند و همین مساله, موجب بقای زندگی فردی می گردد که قصد کشتنش را داشت و …

امام کاظم (ع) و اهمیّت برنامه ریزی

هفتمین پیشوای حقیقت و اسوه آزادگی, حضرت موسی الکاظم ع علی رغم اختناق حاکم در عصر خلافت غاصبانه عباسی و تحمّل مرارت های فراوان در زندان های هارونیه از تعلیم و تربیت شاگردان نام آور و هدایت امت به راه نجات دریغ نورزیدند هفتمین پیشوای حقیقت و اسوه آزادگی، حضرت موسی الکاظم (ع) علی رغم …

تحلیل امام حسن عسکری (ع) از مقام انسانیت فاصله تا خدایی شدن

در گرامی داشت هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت یازدهمین مشعل هدایت وقتی بشری به بشر دیگر می نگرد، نمی تواند قضاوت درستی از حقیقت او ارائه دهد؛ چرا که به ظاهر گوشت و پوست و استخوانی بیش نیست. همین ظاهر گول زننده بشر بود که ابلیس را فریفت و به ادعای این که عنصر وجودی …