بدترین نوع خود فراموشی

در قرآن و روایات از خودفراموشی به عنوان یکی از مهمترین رذایل اخلاقی یاد شده است حال این سوال به ذهن خطور می کند که خودفراموشی چیست مگر می شود انسان خودش را فراموش کند او که هر کاری می کند در جهت رسیدن به خواسته های خودش است زندگی اش در جهت رسیدن به …

منحنی فراموشی مطالب درسی

منحنی فراموشی مطالب درسی دانش آموزان و دانشجویان همواره دغدغه‌ی فراموشی مطالبی را دارند که دراین لحظه آموزش، آن‌ها را به خوبی فراگرفته‌اند، اما درست زمانی که به آن‌ها نیاز دارند، مطالب را فراموش می‌کنند. درک این مطلب با توضیح منحنی فراموشی و رابطه‌ی (هرمان ابینگهاوس). آن با فواصل مرور مطالب روشن می‌شود روانشناس آلمانی …

پزشک سپاهان: نویدکیا دچار فراموشی شد و صلاح دیدیم به بیمارستان منتقل شود

به نقل از ایرانی عکس،  دکتر ربیعی در این خصوص انتقال نویدکیا به بیمارستان بعد از دیدار با پارس جنوبی گفت: توپ از فاصله نزدیک به سر این بازیکن برخورد کرد و چون دچار فراموشی زودگذر شد، صلاح دیدیم تا به بیمارستان منتقل شود. در این آخرین تماس نیز مقرر شد تا همکارانم بخاطر بررسی‌های …