مهدویت و تاریخ اسلام

مهدویت, باوری مشترک در میان اغلب فرق اسلامی است از مسائل مهم و غامض تاریخ معنوی اسلام و ملل سابقه اعم از زرتشتی، مسیحی، ‌یهودی، ‌هندو و… توجه و اذعان به وجود منجی و رهاننده آخر‌الزمانی است تا با ظهور خویش ملت‌های مظلوم و دربند ظلمت و تاریکی را با نیروی ایزدی برهاند و عدل …

اخلاص و خدامحوری در زندگی امام خمینی(ره)

در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در زندگی امام خمینی با جلوه های اخلاص وخدامحوری در اندیشه و سیره عملی ایشان آشنا خواهیم شد, به امید این که وجود خود را به گوهر زیبای اخلاص بیارائیم و از آلودگی های زشت ریا پاک سازیم در مقاله حاضر با مروری به نقش اخلاص در …

تجلی اخلاق در سیره نظری و عملی امام خمینی

اخلاق در سیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد اخلاق درسیاست و حاکمیت از جمله مباحثی است که التزام عملی به آن موجب افزایش غنای فکری و ایدئولوژیک مکاتب مختلف می گردد. در این راستا رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی …

خودپسندی و تکبر

رفتارهای انسان و کنش های او, دارای واکنش های متناسب با رفتارهای اوست رفتارهای انسان و کنش های او، دارای واکنش های متناسب با رفتارهای اوست. اما مؤمنان به حق و حقیقت، جویای این حقیقتند که کارها و رفتارهایشان واجد چه آثار و عواقبی برای آنها نزد خداوند سبحان و در دنیا و آخرت است. …